Hakkımızda


Tarihçe

Milli Savunma Üniversitesi Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2001 yılında kurulmuş, görev ve yetkileri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmiş, farklı bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapan bir yükseköğretim kurumudur.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'nde 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek lisans programları açılmıştır. 2003-2004 döneminde Uzay Bilimleri A.B.D. Başkanlığının da açılması ile eğitim faaliyetleri beş ana bilim dalında icra edilmeye başlanmıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı 2'nci yarıyılından itibaren ilk defa doktora eğitimine başlanmıştır. Enstitümüz bünyesinde Hv.K.K.lığı, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.Komutanlığı personeli ile sivil öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

2010 yılından itibaren Uzaktan Eğitim Teknolojisi ile donatılan enstitü vermiş olduğu örgün eğitimleri uzaktan eğitim programları ile desteklemiştir. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü hali hazırda video konferans tabanlı ve internet üzerinden faaliyet gösterebilen senkron uzaktan eğitim faaliyetleri icra edebilme yeteneğine sahiptir.

25 Temmuz 2016 tarihli, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuştur. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü bu tarihten itibaren Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü adını alarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Yukarıda sayılan alanlarda 2001 yılından bugüne 285 adet yüksek lisans ve 25 adet doktora tezi ile literatüre akademik katkı sağlamış olan Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, aynı zamanda 2021 yılında 10'uncusunun düzenlenmesinin planlandığı Recent Advances in Space Technologies isimli uluslararası teknoloji konferansının ve 2003 yılından bugüne her yıl en az iki sayı olarak basılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisinin (Journal of Aeronautics and Space Technologies) faaliyetlerini de yürütmektedir.

Görev

 • Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli ile sivil kişilere ve misafir öğrencilere ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim veya sertifika programları vermek,
 • TSK ihtiyacına yönelik alanlarda bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar ve yayınlar yapmak,
 • Gerek kendi bünyesinde, gerekse diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim yapan veya yapmak isteyen personelin, TSK ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi konusunda danışmanlık yapmak,
 • Uzaktan eğitim faaliyetleri icra etmek.
 • Hedef

  Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, sahip olduğu güçlü akademik potansiyel ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası tanınır ve seçkin bir kurum olmaktır.

  Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dallarında lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra AR-GE faaliyetleri yürütmekte olan bir araştırma enstitüsü olup başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma teknolojileri ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda özellikle aşağıda belirtilen başlıklar enstütü araştırma ve tez çalışmalarında öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir;

  • Otonom insansız hava aracı sistemleri,
  • Uydu teknolojileri,
  • Görüntü işleme teknolojileri,
  • Siber güvenlik,
  • Uçak yapı elemanları,
  • Kanat profilleri.

  Mevzuat

 • Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği
 • Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
 • Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği