Genel İşlemler

Ders Seçimi İşlemleri

 • 1. Enstitüde o yıl açılan dersler, ders kodu, dersi veren öğretim üyesi/elemanı ve haftalık ders programı ile birlikte öğrenciye web sitesi üzerinden ilan edilir.
 • 2. Enstitüde açılan programlara kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci statüsündeki kişiler veya misafir öğrenciler (diğer enstitülerdeki programlara kayıtlı öğrenciler) ders seçimini Ders Seçme Formunu doldurarak yapabilir. Form üzerindeki imzalar öğrenci tarafından alınır ve Enstitü Öğrenci İşlerine takvimde belirtilen süre içinde elden teslim edilir.
 • 3. Özel öğrenci statüsündeki kişiler ve misafir öğrenciler sadece Hezârfen HUTEN’de açılan derslere kayıt yaptırabilir.
 • 4. Hezârfen HUTEN’de açılan programa kayıtlı öğrenciler diğer enstitülerde açılan derslere iki dersi geçememek kaydı ile başvurabilirler. Bu durumda aşağıda yer alan Enstitü Dışından Ders Alma esasları geçerlidir.
 • 5. Misafir öğrenciler için öğrencisi oldukları kurumdan talep yazısı gelmesi gereklidir.
 • 6. Add/Drop tarihinde (ders başlangıç ilk haftası) öğrenci bırakmak istediği dersi bırakır. Ders eklemek isterse danışman onayına sunarak dersini ekler. Bu durumda Ders Seçme Formunu yeniden doldurulması gereklidir.
 • 7. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitime başlamasıyla derslere başlanır.

Enstitü Dışından Ders Alma Talepleri

 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca hem Yüksek Lisans hem Doktora öğrencileri öğrenim süreleri boyunca en fazla "iki dersi" bir başka Yüksek Öğretim Kurumundan alabilmektedirler.
 • Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;
 • 1. Dersin/derslerin Hezârfen HUTEN'de açılmıyor olması esastır.
 • 2. Alınan ders/dersler "seçmeli ders" statüsünde kabul edilir.
 • 3. Dersin alınacağı yarıyıl başlangıcından önce Ensitütü Dışı Ders Talep Formu doldurulup Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Formdaki imzalar öğrenci tarafından temin edilir.
 • 4. Formu teslim etmek yoluyla iletilen talep Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi halinde diğer Ünivesiteye durum bildirilerek dersin sonucunun iletilmesi istenir.
 • 5. Öğrenci ayrıca diğer Üniversitedeki ders kayıt prosedürünü takip etmeli ve gerekli işlemleri zamanında tamamlamalıdır.
 • 6. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitime başlamasıyla derslere başlanır.

Ders Saydırma / Muafiyet Talepleri

 • Öğrencilerin yatay geçiş sureti ile daha önceki lisansüstü programından veya özel öğrenci statüsü ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisansüstü dersleri saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerek yüksek lisans programlarında, gerekse doktora programlarında bir yarıyılda saydırılabilecek ders sayısı 1/2 oranından fazla olamaz.

Kredi Transferi

 • (1) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce, son beş yıl içinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisansüstü derslerden yeni kabul edildiği bilim alanı ile ilgili olanlar, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edeceği lisansüstü programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçemez.
 • (2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilemez.
 • (3) Herhangi bir lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, yüksek lisans/doktora programına transfer edilemez.

Öğrenci Belgeleri

 • Öğrenime 2017-2018 güz yarıyılından sonra başlamış olan tüm öğrenciler öğrenci belgesi ve not dökümü taleplerini Öğrenci İşlerine bizzat iletmelidirler. Bunun dışındaki belge talepleriyle ilgili bilgiler için Enstitü Sekreterliği ile görüşünüz...